U vindt hier informatie over de gevolgen van de invoering van de nieuwe zorgverzekering (ZVW) voor in het buitenland wonende gepensioneerden en de processen welke dien tengevolge worden gevoerd.

De ICNG functioneert dank zij de inzet van het ICNG bestuur alsmede de financiële steun van zo'n 1200 lotgenoten. 
Het ICNG bestuur werkt samen met verenigingen met een vergelijkbare doelstelling in andere landen via de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland, die contacten onderhoudt met politici, media en verzekeringsmaatschappijen en rechtszaken voert tegen de Staat der Nederlanden.

Een nieuw rekeningnummer!

Nu we een echte vereniging zijn onder Frans recht, moesten we ook onze bankrekening in Nederland opheffen. Ons nieuwe rekeningnummer is op naam van:

INTERNATIONALE CLUB NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN (ICNG)
Compte: 1596821Y038
IBAN:FR04 2004 1010 0715 9682 1Y03 858
BIC: PSSTFRPPLYO
à Villanière (11600)

Indien u een cheque wilt sturen, kunt u het adres van onze penningmeester aanvragen via bikhenri@gmail.com
U kunt lid worden of zonodig uw bestaande lidmaatschap bevestigen door dit inschrijfformulier in te vullen en op te sturen en minimaal € 10 per persoon over te maken.

Willen de leden / contribuanten die geen Nieuwsbrief ontvangen, omdat hun emailadres niet (meer) juist is, het goede adres aan ons doorgeven. Dat kan via een mail aan: theo.barenbrug@onlinehome.de

Laatst gepubliceerde onderwerpen:

!!16-07-2015 Wachttijd voor langdurige zorg

!! 06-07-2015 Overlijden Frederik (Frits) Hoekstra, zie Nieuwsbrief 62 a en Nieuwsbrief 62 b

!! 07-05-2015 Oproep van het bestuur van de ICNG

!! 07-05-2015 Oproep van de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland.

Zorgverzekeringswet/Verordening EEG

16-07-2015 Wachttijd voor langdurige zorg
19-05-2015 Verslag overleg Stichting Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland (SBNBG)  met het Zorg Instituut Nederland (ZIN)
23-11-2014 E-mail aan de Prof. P.H.J. Essers met kopie aan de heren G.H. Terpstra en R. van de Linde, leden van de 1e Kamerfractie van het CDA
14-10-2014 Oproep appellanten proefproces
01-10-2014 Verslag overleg met Zorginstituut Nederland (ZIN, voorheen CVZ) en het Centraal Administratiekantoor (CAK) op 25/26 september 2014 over de regeling verdragsgerechtigden
08-09-2014 Brief Staatssecretaris Wiebes over de verdragswijzigingen met Duitsland
14-09-2012 Mededeling voorrangsbehandeling EHRM
 
Naar boven  
 

Overige zaken

07-05-2015 Oproep van het bestuur van de ICNG
07-05-2015 Oproep van de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland.
naar boven  

laatste wijziging: 18-07-2015 om 13.00 uur