De ICNG fuseert met de VNGS en gaat op in de

Vereniging Belangenbehartiging Nederlandse

Gepensioneerden Buitenslands: VBNGB

Deze ICNG website wordt niet meer bijgehouden,

Onze nieuwe website is   vbngb.eu


 

 

 

 

Laatst gepubliceerde onderwerpen:

!!16-07-2015 Wachttijd voor langdurige zorg

!! 06-07-2015 Overlijden Frederik (Frits) Hoekstra, zie Nieuwsbrief 62 a en Nieuwsbrief 62 b

!! 07-05-2015 Oproep van het bestuur van de ICNG

!! 07-05-2015 Oproep van de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland.

Zorgverzekeringswet/Verordening EEG

16-07-2015 Wachttijd voor langdurige zorg
19-05-2015 Verslag overleg Stichting Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland (SBNBG)  met het Zorg Instituut Nederland (ZIN)
23-11-2014 E-mail aan de Prof. P.H.J. Essers met kopie aan de heren G.H. Terpstra en R. van de Linde, leden van de 1e Kamerfractie van het CDA
14-10-2014 Oproep appellanten proefproces
01-10-2014 Verslag overleg met Zorginstituut Nederland (ZIN, voorheen CVZ) en het Centraal Administratiekantoor (CAK) op 25/26 september 2014 over de regeling verdragsgerechtigden
08-09-2014 Brief Staatssecretaris Wiebes over de verdragswijzigingen met Duitsland
14-09-2012 Mededeling voorrangsbehandeling EHRM
 
Naar boven  
 

Overige zaken

07-05-2015 Oproep van het bestuur van de ICNG
07-05-2015 Oproep van de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland.
naar boven  

laatste wijziging: 4-2-2016 om 10.00 uur