U vindt hier informatie over de gevolgen van de invoering van de nieuwe zorgverzekering (ZVW) voor in het buitenland wonende gepensioneerden en de processen welke dien tengevolge worden gevoerd.

De ICNG functioneert dank zij de inzet van Theo Barenbrug, Richard Garaud en Frits Hoekstra, alsmede de financiële steun van zo'n 1200 lotgenoten.
Frits Hoekstra is namens de ICNG bestuurslid van de overkoepelende Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland, die contacten onderhoudt met politici, media en verzekeringsmaatschappijen en rechtszaken voert tegen de Staat der Nederlanden.

Een nieuw rekeningnummer!

Nu we een echte vereniging zijn onder Frans recht, moesten we ook onze bankrekening in Nederland opheffen. Ons nieuwe rekeningnummer is op naam van:

INTERNATIONALE CLUB NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN (ICNG)
Compte: 1596821Y038
IBAN:FR04 2004 1010 0715 9682 1Y03 858
BIC: PSSTFRPPLYO
à Villanière (11600)

Indien u een cheque wilt sturen, kunt u via de Nieuwsbrief het adres van onze (voorlopige) penningmeester aanvragen. bikhenri@gmail.com
U kunt lid worden door minimaal 10 € per persoon over te maken.

Willen de leden / contribuanten die geen Nieuwsbrief ontvangen, omdat hun emailadres niet (meer) juist is, het goede adres aan ons doorgeven. Dat kan via een mail aan: theo.barenbrug@onlinehome.de

Laatst gepubliceerde onderwerpen:

!! 23-11-2014 E-mail aan de Prof. P.H.J. Essers met kopie aan de heren G.H. Terpstra en R. van de Linde, leden van de 1e Kamerfractie van het CDA

!! 14-10-2014 Oproep appellanten proefproces

!! 01-10-2014 Verslag overleg met Zorginstituut Nederland (ZIN, voorheen CVZ) en het Centraal Administratiekantoor (CAK) op 25/26 september 2014 over de regeling verdragsgerechtigden

Zorgverzekeringswet/Verordening EEG

23-11-2014 E-mail aan de Prof. P.H.J. Essers met kopie aan de heren G.H. Terpstra en R. van de Linde, leden van de 1e Kamerfractie van het CDA
14-10-2014 Oproep appellanten proefproces
01-10-2014 Verslag overleg met Zorginstituut Nederland (ZIN, voorheen CVZ) en het Centraal Administratiekantoor (CAK) op 25/26 september 2014 over de regeling verdragsgerechtigden
08-09-2014 Brief Staatssecretaris Wiebes over de verdragswijzigingen met Duitsland
28-11-2013 De Staatssecretaris van Financiën komt terug op zijn  schreden
19-10-2013 Vergoedingen medische hulp in het buitenland
14-02-2013 Waarschuwing aan alle CVZ-verzekerden die buiten Europa willen reizen
14-11-2012 Aanvullende notitie over de gevolgen van een gewijzigd Regeerakkoord
10-11-2012 Klacht bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens niet ontvankelijk verklaard
06-11-2012 Gevolgen van het Nederlandse Regeerakkoord voor de verdragsbijdrage art. 69 ZVW
06-11-2012 De SBNGB en de inkomensafhankelijke zorgpremie
28-10-2012 Verslag bijeenkomst VWS, CVZ en belangenorganisties in Alicante
14-09-2012 Mededeling voorrangsbehandeling EHRM
01-08-2012 Persbericht, KLACHT PENSIONADOS TEGEN NEDERLANDSE STAAT WEGENS SCHENDING VAN HET EUROPESE VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS (EVRM)
01-08-2012

Samenvatting klacht tegen de Staat der Nederlanden

 

Wet MKOB - Bezwaarschriften

16-08-2013 KOB nabetaling
08-06-2013 Nabetaling tegemoetkoming KOB
25-05-2013 De kogel is door de kerk in de MKOB-zaak
13-03-2013 Mededeling SBNGB over de MKOB-zaak
21-02-2013 Commissie daagt Nederland voor het Hof wegens discriminatie van gepensioneerden in het buitenland
08-01-2013 Voortgang Wet MKOB
21-11-2012 Het verweerschrift tegen het beroep van de SVB bij het gerechtshof Amsterdam
21-11-2012 Brief Europese Commissie over Wet koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen PDF
23-08-2012 Voortgaande ontwikkeling in de rechterlijke beoordeling van de wet MKOB
Naar boven  
 

Overige zaken

17-01-2014 Brief van Jan Vreeswijk zijn afscheid en zijn opvolger
09-06-2013 Kascontrole ICNG 31-05-2013
27-02-2013 Antwoordbrief op suggesties paspoortenuitgifte Frankrijk & Ministerie van VWS
naar boven  

laatste wijziging: 24-11-2014 om 15.30 uur